תו חיים - זיכרון על מצבה/ אימי רחל בת תמו אביטן


רחש ליבי ציונים 


על מצבתה נכתב 


נחה לה אמא רחל מנוחתה

פ"נ

אמנו, סבתנו, סבתא רבתא

רחל  בת  תמו ז"ל

אשת הרב מרדכי אביטן זצ"ל


רחל, מרחוק נשמע קול בכייה ותפילותיה

ראשית  השבת נדם קולה

חסד, ענווה, תמימות וצניעות  היו דרכיה

חגרה בעוז את בניה ובנותיה

ליווה   מלאכי  עליון  בצאתה  מן  העולם

  לבשר לה כי יש שכר לפעולותיהשבה רוחה למחצבתה

ליל שבת קודש בראשית

כז' תשרי תשפ"ג