הלכה ומנהגים של קהילות מרוקו המובאים בקצרה מנהגי ההלכה המובאים כאן הם בבחינת ראה מעשה ונזכר הלכה לאור תורתם של אבי רבי מרדכי אביטן וחברו לתורה הדיין רבי חיים שושנה זצ"ל. הלכות אלו הובאו בספר שיצא שנתיים לאחר מות אבי בשם 'אור מרדכי ועסק במנהגי הלכה ומסורות'

תפילות וסדר יום

תפילות וסדר יום

ההלכות והמנהגים מבוססים על פי דרכיו ומנהגיו של אבי רבי מרדכי אביטן זצ"ל וחברו לתורה רבי חיים שושנה זצ"ל שזכיתי בילדותי ובנערותי לראותם בבית הכנסת והייתי צופה בהם...

קריאת התורה וספר תורה

קריאת התורה וספר תורה

ההלכות והמנהגים מבוססים על פי דרכיו ומנהגיו של מו"ר אבי מרדכי אביטן זצ"ל וחברו לתורה רבי חיים שושנה זצ"ל שזכיתי בילדותי ובנערותי לראותם בבית הכנסת והייתי צופה בהם...

שבת וקדושתה

שבת וקדושתה

ההלכות והמנהגים מבוססים על פי דרכיו ומנהגיו של מו"ר אבי מרדכי אביטן זצ"ל וחברו לתורה רבי חיים שושנה זצ"ל שזכיתי בילדותי ובנערותי לראותם בבית הכנסת והייתי צופה בהם...

מועדים - סדר ראש השנה

מועדים - סדר ראש השנה

ההלכות והמנהגים מבוססים על פי דרכיו ומנהגיו של מו"ר אבי מרדכי אביטן זצ"ל וחברו לתורה רבי חיים שושנה זצ"ל שזכיתי בילדותי ובנערותי לראותם בבית הכנסת והייתי צופה בהם...

מועדים - יום כיפור

מועדים - יום כיפור

חלקו הראשון של הספר בו העליתי מזכרוני עוד כנער, את מנהגיו של מו"ר אבי רבי מרדכי אביטן זצ"ל כמנהג אבותיו במרוקו, וכן צופה הייתי במעשיהם של מו"ר אבי ומעשיו של רבו וחברו לתורה רבי חיים שושנה זצוק"ל

מועדים - סוכות

מועדים - סוכות

מנהגיו של מו"ר אבי רבי מרדכי אביטן זצ"ל כמנהג אבותיו במרוקו, וכן צופה הייתי במעשיהם של מו"ר אבי ומעשיו של רבו וחברו לתורה רבי חיים שושנה זצוק"ל

פרשת בראשית

פרשת בראשית

ההלכות והמנהגים מבוססים על פי דרכיו ומנהגיו של מו"ר אבי מרדכי אביטן זצ"ל וחברו לתורה רבי חיים שושנה זצ"ל שזכיתי בילדותי ובנערותי לראותם בבית הכנסת והייתי צופה בהם...

מועדים - חנוכה

מועדים - חנוכה

מנהגיו של מו"ר אבי רבי מרדכי אביטן זצ"ל כמנהג אבותיו במרוקו, וכן צופה הייתי במעשיהם של מו"ר אבי ומעשיו של רבו וחברו לתורה רבי חיים שושנה זצוק"ל

מועדים - טו בשבט

מועדים - טו בשבט

מנהגיו של מו"ר אבי רבי מרדכי אביטן זצ"ל כמנהג אבותיו במרוקו, וכן צופה הייתי במעשיהם של מו"ר אבי ומעשיו של רבו וחברו לתורה רבי חיים שושנה זצוק"ל

מועדים - פורים

מועדים - פורים

ההלכות והמנהגים מבוססים על פי דרכיו ומנהגיו של מו"ר אבי מרדכי אביטן זצ"ל וחברו לתורה רבי חיים שושנה זצ"ל שזכיתי בילדותי ובנערותי לראותם בבית הכנסת והייתי צופה בהם...

מועדים - פסח

מועדים - פסח

מנהגיו של מו"ר אבי רבי מרדכי אביטן זצ"ל כמנהג אבותיו במרוקו, וכן צופה הייתי במעשיהם של מו"ר אבי ומעשיו של רבו וחברו לתורה רבי חיים שושנה זצוק"ל

יום העצמאות

יום העצמאות

ההלכות והמנהגים מבוססים על פי דרכיו ומנהגיו של מו"ר אבי מרדכי אביטן זצ"ל וחברו לתורה רבי חיים שושנה זצ"ל שזכיתי בילדותי ובנערותי לראותם בבית הכנסת והייתי צופה בהם...