הלכה ומנהגים של קהילות מרוקו המובאים בקצרה מנהגי ההלכה המובאים כאן הם בבחינת ראה מעשה ונזכר הלכה לאור תורתם של אבי רבי מרדכי אביטן וחברו לתורה הדיין רבי חיים שושנה זצ"ל. הלכות אלו הובאו בספר שיצא שנתיים לאחר מות אבי בשם 'אור מרדכי ועסק במנהגי הלכה ומסורות'

לג בעומר

לג בעומר

ההלכות והמנהגים מבוססים על פי דרכיו ומנהגיו של מו"ר אבי מרדכי אביטן זצ"ל וחברו לתורה רבי חיים שושנה זצ"ל שזכיתי בילדותי ובנערותי לראותם בבית הכנסת והייתי צופה בהם...

מועדים - שבועות

מועדים - שבועות

ההלכות והמנהגים מבוססים על פי דרכיו ומנהגיו של מו"ר אבי מרדכי אביטן זצ"ל וחברו לתורה רבי חיים שושנה זצ"ל שזכיתי בילדותי ובנערותי לראותם בבית הכנסת והייתי צופה בהם...

מועדים - תשעה באב

מועדים - תשעה באב

ההלכות והמנהגים מבוססים על פי דרכיו ומנהגיו של מו"ר אבי מרדכי אביטן זצ"ל וחברו לתורה רבי חיים שושנה זצ"ל שזכיתי בילדותי ובנערותי לראותם בבית הכנסת והייתי צופה בהם...

שמחות - נישואין

שמחות - נישואין

מנהגיו של מו"ר אבי רבי מרדכי אביטן זצ"ל כמנהג אבותיו במרוקו, וכן צופה הייתי במעשיהם של מו"ר אבי ומעשיו של רבו וחברו לתורה רבי חיים שושנה זצוק"ל

מנהג חסידים - קווי דימיון בין התפיסה הספרדית לחסידות

מנהג חסידים - קווי דימיון בין התפיסה הספרדית לחסידות

ההלכות והמנהגים מבוססים על פי דרכיו ומנהגיו של מו"ר אבי מרדכי אביטן זצ"ל וחברו לתורה רבי חיים שושנה זצ"ל שזכיתי בילדותי ובנערותי לראותם בבית הכנסת והייתי צופה בהם...

מנהגי מרוקו - קובץ מאסף לכל המנהגים  המופיעים להורדה

מנהגי מרוקו - קובץ מאסף לכל המנהגים המופיעים להורדה

מנהגיו של מו"ר אבי רבי מרדכי אביטן זצ"ל כמנהג אבותיו במרוקו, וכן צופה הייתי במעשיהם של מו"ר אבי ומעשיו של רבו וחברו לתורה רבי חיים שושנה זצוק"ל

מבוא - מנהגי קהילת מרוקו מתוך הספר אור מרדכי- הורדת הספר ללא הלכות שחיטה

מבוא - מנהגי קהילת מרוקו מתוך הספר אור מרדכי- הורדת הספר ללא הלכות שחיטה

מנהגי מו"ר אבי רבי מרדכי זצ"ל עפ"י דעת חכמי מרוקו ומקורות מתוך תשובותיהם של חכמי מרוקו לביסוס מנהגיו.