מועדים - שבועות / מאיר אביטן 


עמידה בעשרת הדברות 

עיין סימן כז  . 

עט: כתובה ואזהרות

כך נהגו בבית הכנסת של מו"ר אבי לקרוא "כתובה" בעת פתיחת ההיכל ביום השבועות במנגינת הכתובה של הנישואין וכן לקרוא אזהרות במנחה.


פ: תיקון ליל שבועות כפי שנהגו רבים מקהילת מרוקו I 

קריאת מאמר מורחב שכתבתי בנושא - פורסם מקור ראשון פא: בין נישואי חתן וכלה לנישואי עם ישראל עם התורה

קריאת מאמר מורחב 

הרב מאיר אביטן  חג שבועות תש"פ

מנהגים נישואי חתן וכלה המוכרים לנו  הועתקו אל חג השבועות בקהילת עדת המערביים בו דרשו בנישואי התורה עם ישראל  וקיימו שבת כלה, אפיריון, חופה, קריאת הכתובה, אכילת מאכלי חלב, שפיכת מים  שבע ברכות, מנהגים שהוסיפו כבוד לתורה  ואשר ראוי להחזיר חלק ממנהגים אלו לעם המתחדש בציון .