מועדים - שבועות


מועדים - שבועות / מאיר אביטן 


עמידה בעשרת הדברות 

עיין סימן כז  . 

עט: כתובה ואזהרות

כך נהגו בבית הכנסת של מו"ר אבי לקרוא "כתובה" בעת פתיחת ההיכל ביום השבועות במנגינת הכתובה של הנישואין וכן לקרוא אזהרות במנחה.


תיקון ליל שבועות כפי שנהגו רבים מקהילת מרוקו 

עיין במאמר