מנהג חסידים - קווי דימיון בין התפיסה הספרדית לחסידות

מנהג חסידים - קווי דימיון בין התפיסה הספרדית לחסידות  / מאיר אביטן א: מנהגי חסידות ויהדות צפון אפריקה I קישור למאמר מורחב

התורה המשותפת בין החסידות לבין עבודת הרוחנית והמעשית של יהודי צפון אפריקה, מבטאת שסגנון עבודת ה' הינה עוד שורשית ועמוקה מאוד ובמבט פנימי ניתן למצוא קווי דמיון ביניהם. במאמר זה נעמוד על שלושה נושאים: שיחה לפני בוראו, תפילת העמידה, לימוד הלכה והמעיינים ימצאו הקשרים גם בנושאים הבאים: ההתקשרות עם הצדיק, ביקור אצל הצדיקים, אמירת תהילים, פשטות ותמימות בעבודת ה' (ללא כוונות), ארץ ישראל, תיקון חצות , השמחה , ההכנה לתפילה.

 


ב: מאיר למרחקים: הקשרים הגלויים והסמויים בין חכמי המזרח לאדמו"רי החסידות

קישור למאמר מורחב 

פורסם במקור ראשון מוסף לשבת   כ' תמוז תש"פ - קישור לאתר


התקבלותו המפתיעה של הספר "אור החיים" בתנועת החסידות מראשית ימיה, מסמלת חיבור בין מזרח למערב. יהודי צפון אפריקה מצידם, ועל כך אני יכול להעיד מבית אבא, חיבבו וציטטו את משנת החסידות, שהדרכותיה תאמו את אופיים ועולמם