סדר תפילות בבית עלמין / חוברת להדפסה כנוסח הספרדים

סדר תפילות בבית עלמין / חוברת להדפסה כנוסח הספרדים

חוברת להורדה סדר תפילות בבית עלמין 1.פרקי תהילים בבית עלמין מסודר לטלפון נייד 2.פרקי תהילים להדפסה - בית עלמין 3.פרקי תהילים קובץ פתוח - לעריכה מסמך וורד