הלכה ומנהגים של קהילות מרוקו המובאים בקצרה מנהגי ההלכה המובאים כאן הם בבחינת ראה מעשה ונזכר הלכה לאור תורתם של אבי רבי מרדכי אביטן וחברו לתורה הדיין רבי חיים שושנה זצ"ל. הלכות אלו הובאו בספר שיצא שנתיים לאחר מות אבי בשם 'אור מרדכי ועסק במנהגי הלכה ומסורות'

מועדים - שבועות

מועדים - שבועות

ההלכות והמנהגים מבוססים על פי דרכיו ומנהגיו של מו"ר אבי מרדכי אביטן זצ"ל וחברו לתורה רבי חיים שושנה זצ"ל שזכיתי בילדותי ובנערותי לראותם בבית הכנסת והייתי צופה בהם...