עקרונות יסוד מתוך הספר זכות אבות שהתחבר בעקבות מאמרים שפורסמו במקור ראשון וכתבי עת שונים, פרק ראשון עוסק בעקרונות יסוד מתוך הרוח הספרדית בה התחנכתי.

פתח דבר:  סדרת מאמרים מתוך הספר  "זכות אבות"           הורדת הספר

סדרת מאמרים שפורסמו במקור ראשון ובכתבי עת שונים ונאספו לספר שיצא בשם 'זכות אבות'. בקטע זה מובאת הקדמה של הספר לסדרת המאמרים, המפרטת את פרקי הספר והמאמרים.

קרא עוד