זכיתי להיות בצלו של רבי חיים שושנה זצ"ל שהיה דיין במרוקו וכשעלה לישראל והתגורר בעיר באר שבע, היה חבר לתורה של אבי זצ"ל וזכיתי להיות במחיצתם בארץ ישראל בשעת התכנסותם בבית הכנסת, או בלימודם ולאור מפגשי עם דמות ההוד כילד וכנער מבקש להביא ולספר על דמות הוד ייחודית מתוך מפגש עם עולמו המרתק של הדיין והמשורר רבי חיים שושנה זצ"ל.

הרב חיים שושנה - זיכרונות של ילד ונער מדמותו כפי שפורסמו בעיתון מקור ראשון- קטעים מתוך המאמרים

הרב חיים שושנה - זיכרונות של ילד ונער מדמותו כפי שפורסמו בעיתון מקור ראשון- קטעים מתוך המאמרים

זיכרונות ילדות מתורת רבי חיים שושנה כפי שהובאו במאמרים שפורסמו במקור ראשון

פיוטים לשבת שפורשו על ידי רבי חיים שושנה - מתוך ספרו אעירה שחר

פיוטים לשבת שפורשו על ידי רבי חיים שושנה - מתוך ספרו אעירה שחר

פיוטים לשבת שפורשו על ידי רבי חיים שושנה מתוך ספרו אעירה שחר