יחידה ו - עיבוד מידע תורני - שיקולים הלכתיים בפסיקת הלכה

יחידה ו - עיבוד מידע תורני - שיקולים הלכתיים בפסיקת הלכה

למידת הרקע לשיקולים הלכתיים בפסיקת ההלכה, הכולל דוגמאות שעל התלמיד לנתח