זכיתי להיות במחיצתו של הרב חיים שושנה זצ"ל שהיה עורך דרשות בר מצוה ובחלקן פורסמו בספרו 'תו חיים' ומתוך שבאו לידי חבריי ובקשו בעת כניסת בנם למצוות לחבר עבורם בנם דרשות ונשתעשעתי בכתיבם והרי הדוגמאות.