עקרונות יסוד מתוך הספר זכות אבות שהתחבר בעקבות מאמרים שפורסמו במקור ראשון וכתבי עת שונים, פרק ראשון עוסק בעקרונות יסוד מתוך הרוח הספרדית בה התחנכתי.

"להחזיר עטרה ליושנה" בין מערב  לתנועת ש"ס

תנועת ש"ס, הדוגלת ב"החזרת עטרה ליושנה", בנתה עולם של 'בני תורה' שעומד בניגוד לעולמם של חכמי צפון אפריקה בני הדור הקודם. אלה היו אמונים על שילוב עמוק של תורה ומלאכה, על אהבה למדינה, ועל יכולת הכלה של אתגרי המודרנה

קרא עוד