על יום העצמאות ולימוד ליום העצמאות. על תפיסתם של חכמי מרוקו ליום העצמאות ראה פרק נפרד הציונות - המדינה וחכמי הספרדים

סדור תפילה ליום העצמאות להורדה - להדפסה

סדור תפילה ליום העצמאות להורדה - להדפסה

סידור תפילה להורדה והדפסה ליום העצמאות - נוסח הספרדים הכולל דעת גדולי הספרדים