זכיתי להיות בצלו של רבי חיים שושנה זצ"ל שהיה דיין במרוקו וכשעלה לישראל והתגורר בעיר באר שבע, היה חבר לתורה של אבי זצ"ל וזכיתי להיות במחיצתם בארץ ישראל בשעת התכנסותם בבית הכנסת, או בלימודם ולאור מפגשי עם דמות ההוד כילד וכנער מבקש להביא ולספר על דמות הוד ייחודית מתוך מפגש עם עולמו המרתק של הדיין והמשורר רבי חיים שושנה זצ"ל.

פיוטים לשבת שפורשו על ידי רבי חיים שושנה - מתוך ספרו אעירה שחר

פיוטים לשבת שפורשו על ידי רבי חיים שושנה - מתוך ספרו אעירה שחר

פיוטים לשבת שפורשו על ידי רבי חיים שושנה מתוך ספרו אעירה שחר