זכיתי להיות בצלו של רבי חיים שושנה זצ"ל שהיה דיין במרוקו וכשעלה לישראל והתגורר בעיר באר שבע, היה חבר לתורה של אבי זצ"ל וזכיתי להיות במחיצתם בארץ ישראל בשעת התכנסותם בבית הכנסת, או בלימודם ולאור מפגשי עם דמות ההוד כילד וכנער מבקש להביא ולספר על דמות הוד ייחודית מתוך מפגש עם עולמו המרתק של הדיין והמשורר רבי חיים שושנה זצ"ל.

רבי חיים שושנה - קישורים - קטעי וידאו + תמלול, מכתבים ועוד

רבי חיים שושנה - קישורים - קטעי וידאו + תמלול, מכתבים ועוד

על רבי חיים שושנה קישורים וקטעי וידאו על דמותו