מאמרים העוסקים בחינוכם של בני ספרד בישיבות והקלקול שאחז בהם ומאידך ועל הדרך לחבר בין העולמות, בבחינת 'טובים השניים מן האחד'

מבוא - חינוך לאור יהדות אשכנזית בלבד

מבוא - חינוך לאור יהדות אשכנזית בלבד

פרק זה עוסק במאמרים הנוגעים לתהליכים שהתרחשו אצל בני קהילות ספרד שהתחנכו במוסדות חינוך. החינוך בישיבות הציוניות לאורם של פוסקים והוגים אשכנזים בלבד,