קלפי צמיחה וחירות  בעקבות ליל הסדר/ קלפי שאלות ולימוד לליל הסדר

4 סוגים של קלפים לליל הסדר


קישור להורדת קלפים שנערכו עבור  רשת דרכא מתוך האתר. 


1. ערכת קלפי ליל הסדר 

 מידע על הסימן בסדר ושאלות צמיחה 

צד א' כרטיס - הסבר על הסימן מתוך הסדר 

צד ב' כרטיס -  שאלות לצמיחה אישית בעקבות סימן  הסדר 

הורדת קובץ להדפסה:

2 כרטיסים בעמוד A4

1הדפסה - קלפי חירות ליל הסדר -צמיחה.pdf


אפשרות נוספת להורדה :

ערכת קלפי ליל הסדר הנ"ל -  כל כרטיס בעמוד 

2צפייה - קלפי חירות ליל הסדר -צמיחה.pdf2. ערכת קלפי ליל הסדר- אפשרות נוספת 

 מידע והרחבה על הסימן מתוך ההגדה של פסח 

ערכת "והגדתם" המלווה את ליל הסדר על פי רצף הסימנים שבהגדה של פסח.  כל כרטיס מכיל  מידע על הסימן, שאלות והרחבה על הסימן:

קבצים להורדה: 

 קלפי סדר פסח - מידע מורחב - והגדתם-.pdf

כל כרטיס בעמוד נפרד3. כרטיסי קושיות ושאלות על פי א' - ב'  


קובץ לצפייה5קושיות לצפייה פסח.pdf

קובץ להדפסה 6קושיות להדפסה.pdf