עקרונות יסוד מתוך הספר זכות אבות שהתחבר בעקבות מאמרים שפורסמו במקור ראשון וכתבי עת שונים, פרק ראשון עוסק בעקרונות יסוד מתוך הרוח הספרדית בה התחנכתי.

תורת האדמו"ר ותפילתה של אמא

רבות מתורותיו של ר' נחמן מברסלב, שקהל מזרחי רב מוצא בהן מענה רוחני, מופיעות באופן טבעי במסורות יהודי מרוקו. במאמר זה אעסוק בתפילה פשוטה ולימוד הלכה, ועל המנהג הזר שבנסיעה לאומן.

קרא עוד