על יום העצמאות ולימוד ליום העצמאות. על תפיסתם של חכמי מרוקו ליום העצמאות ראה פרק נפרד הציונות - המדינה וחכמי הספרדים

תיקון יום העצמאות לסעודה

תיקון יום העצמאות לסעודה

קטעי קריאה מתוך נביאים וחכמים על שולחן ליל יום העצמאות