מקראות #שמיטה


השביעית על קצה הקלשון - חוברת לסיכום נושא השמיטה

השביעית על קצה הקלשון - חוברת לסיכום נושא השמיטה

חוברת לימוד המהווה סיכום של הלכות שביעית בצורה תבניתית על בסיס תרשימי זרימה

קרא עוד