מאמרים מלאים העוסקים במסורות ומנהגים של קהילות מרוקו כפי שפורסמו ברובם בעיתון מקור ראשון- מוסף לשבת וכן בכתבי עת שונים.

מנורת החנוכה של דוד העיוור

מנורת החנוכה של דוד העיוור

האם מי שאינו רואה את אור החנוכה, יכול לברך עליהן או להוציא אחרים ידי חובה? מסע בעקבות סוגיה הלכתית, זיכרון ילדות, ופסיקת חכמי המערב שקשרו את מצוות נר החנוכה לרגש וללב.