מאמרים מלאים העוסקים במסורות ומנהגים של קהילות מרוקו כפי שפורסמו ברובם בעיתון מקור ראשון- מוסף לשבת וכן בכתבי עת שונים.

הגיית שם השם כמנהג קהילות הספרדים

הגיית שם השם כמנהג קהילות הספרדים

מאמר זה עוסק בדרך הגיית שם ה' ובדרך הנכונה שיש לבטא את שמות ה', עולמות שונים בין קהילות ספרד לאשכנז.