מודל מיפוי פרקי קצש"ע-הרב חיים דוד הלוי זצ"ל #דיני קדימה בברכות


פרק מה - דיני קדימה בברכות

פרק מה - דיני קדימה בברכות

מודל חדש הנוגע ללימוד הלכה מתוך קצש"ע של הרב חיים דוד הלוי, הלימוד על פי נושאים בפרק ולא עפ"י רצף הסעיפים.. בכל יחידה 5 מסמכים - 1. דף הנחיה/עבודה לתלמיד 2. דף מידע 3. דף מושגים 4. אירוע ע"י מצגת 5. טקסט הפרק עפ"י מיפוי בצבעים.

קרא עוד