דוגמאות להוראת ההלכה בבתי הספר

מודל בהוראת הלכה- דירוג בסדרי קדימות בהלכה

מודל בהוראת הלכה- דירוג בסדרי קדימות בהלכה

הוראת ההלכה- מודל דירוג- קבצים להורדה