דוגמאות להוראת ההלכה בבתי הספר

מודל בהוראת הלכה- דירוג בסדרי קדימות בהלכה

מודל בהוראת הלכה- דירוג בסדרי קדימות בהלכה

הוראת ההלכה- מודל דירוג- קבצים להורדה

מודל בהוראת ההלכה - מוצר היום

מודל בהוראת ההלכה - מוצר היום

הוראת ההלכה- מודל הוראת הלכה לפי מוצרים - קבצים להורדה