מאמרי חינוך שפורסמו בעיתון מקןר ראשון ובכתב העת במחשבה תחילה, העוסקים בחינוך והיבטים מתפיסות עולם ספרדיות