מבחן סטנדרט כתה ח - מתט'/ מבחן ידע במתט' לפי תקופות השנה

מבחן סטנדרט מתט' כיתה ח ' לפי תקופות בשנה מבחן ידע במתט' לפי תקופות השנה חומרים שערכתי באמצעות צוותי פתוח במכון עזריאלי להעצמה חינוכית

קרא עוד