תלקיט - מדריך עבודה לתלמיד

תלקיט - מדריך עבודה לתלמיד

תלקיט- פורפוליו - מדריך עבודה לתלמיד. חוברת המתארת את תהליכי הלמידה בקבוצה, המפנה את התלמיד לחוברות עזר וסיוע, בנוסף התלקיט מלווה את התלמיד בתהליך החל מהגדרת הבעיה, איתור צרכים, חשיבה ופתרונות תוך סיוע בקריאת מאמרים תורניים, ניתוח וקריאת מאמר, חשיבה ועיבוד המידע. לתלקיט מצורפות 8 יחידות. לא ניתן לבנות את המוצר הטכנולוגי- מערכת אזעקה, משום הדרישה לקיט מסוים שאינו נמצא,טך המודל יכול לשמש ללימוד התהליך ושימוש בחוברות העזר באופן בודד.