יחידה ט - ההצגה הטובה בעיר

יחידה ט - ההצגה הטובה בעיר

כלים לתלמיד, איך להציג את עבודתו בפני אנשים, טיפים ודרכי עבודה . בסוף תהליך הלמידה נדרש התלמיד בהצגת התוצר ע"י מספר אפשריות, המדריך נותן ארגז כלים לתלמיד.