מאמרים העוסקים בחינוכם של בני ספרד בישיבות והקלקול שאחז בהם ומאידך ועל הדרך לחבר בין העולמות, בבחינת 'טובים השניים מן האחד'

מסורת נשכחת - כתבה במגזין נשים

מסורת נשכחת - כתבה במגזין נשים

מסורת נשכחת - כתבה במגזין נשים