מאמרים העוסקים בחינוכם של בני ספרד בישיבות והקלקול שאחז בהם ומאידך ועל הדרך לחבר בין העולמות, בבחינת 'טובים השניים מן האחד'

עם אחד דורש סיפור שלם

עם אחד דורש סיפור שלם

מאמר רביעי , ועדת ביטון עם אחד דורש סיפור שלם. מחשבות בעקבות ועדת ביטון, שחקרה כיצד להעשיר את תוכניות הלימודים בהיסטוריה, בספרות ובמסגרות הבלתי פורמליות, בתכנים שיביאו לאיזון ביחס למורשתן של קהילות המזרח ולהעמקת תחושת האחדות בעם.