חוברות ונושאים לתרגול לקראת מבחני מיצב בהוראת מתט'נושאים לתרגול לקראת מבחני מיצב חוברות הכנה

 חוברת_הכנה_למבחן_עזריאלי_כיתה_ז_תשעד.pdf

חוברת_הכנה_למיצב_כיתה_ח_תשעד.pdf

חוברת_הכנה_למבחן_עזריאלי_כיתה_ט_תשעד.pdf


קובצי וורד - נא לציין מקור שימוש הקבצים