עימוד פסוקי חומש ספר שמות


עימוד פסוקי חומש ספר שמות

עימוד וחלוקת הפסוקים בריוח ושורה לפי הבנת הענין
החומש מאפשר לתלמידים לקרא את הטקסט ולהבינו ע"י חלוקה של הטקסט
חומש להורדה

חומש שמות להורדה 

1ספר שמות - פסוקי חומש מחולקים עד פרק ח .pdf

2ספר שמות - פסוקי חומש מחולקיםעד פרק יז.pdf

3ספר שמות - פסוקי חומש מחולקים עד פרק כד .pdf