חוברת המשכן


חוברת המשכן

חוברת להורדה המסכמת את הספר

לפני כל פרק - חלוקת הפרק, סיכום בקצר של הפרק, טבלאות, שאלות ובסוף החוברת תשובות לכל השאלות 

בהצלחה

המשכן מעודכן.pdf