מערכי הפעלה למדריך החברתי בנושאים : אחריות


מערכי הפעלה להורדה בנושאים אחריות 


מערכי פעילות 


קובץ להורדה -1- מערך פעילות אחריות.pdf

קובץ להורדה -מערך פעילות אחריות - 2.pdf


מערכי פעילות O.D.T


קובץ להורדה -o.d.tאזיקים.pdf

קובץ להורדה -o.d.tאחריות אישית.pdf

קובץ להורדה -o.d.tגזלני הזמן.pdf

קובץ להורדה -o.d.tדגלים.pdf

קובץ להורדה -o.d.tדורגל.pdf

קובץ להורדה -o.d.tהליכה באויר.pdf

קובץ להורדה -o.d.tהליכה באויר.pdf

קובץ להורדה -o.d.tהקבוצה ו.pdf

קובץ להורדה -o.d.tהששת שלו.pdf

קובץ להורדה -o.d.tטופס טיולים.pdf

קובץ להורדה -o.d.tכדור עף בלונים.pdf

קובץ להורדה -o.d.tכדורגל סיאמי.pdf

קובץ להורדה -o.d.tכפר נופש לעכברים.pdf

קובץ להורדה -o.d.tמונפול עירוני.pdf

קובץ להורדה -o.d.tמכבי אש.pdf

קובץ להורדה -o.d.tמתחם המספרים.pdf

קובץ להורדה -o.d.tנגדל אבנים ו.pdf

קובץ להורדה -o.d.tעיוור בכיכר.pdf

קובץ להורדה -o.d.tפלונטר.pdf

קובץ להורדה -o.d.tשדה מוקשים עגול.pdf

קובץ להורדה -o.d.tשיח אילמים.pdf

קובץ להורדה -o.d.tשליפת בקבוק.pdf

קובץ להורדה -o.d.tששה פרשים.pdf

קובץ להורדה -o.d.tתקשורת בציור לוגו.pdf