כלי עזר למדריך החברתי


חומרי עזרי למדריך להורדה- 

כלי עזר  למדריך החברתי להפעלת פעילות חברתית עם בני נוער אשר פותחו עבור פעילות מכון עזריאלי להעצמה חינוכית בהיותי בתפקיד מנהל התכנית.

קישור לאתר - מכון עזריאלי להעצמה חינוכית

 חומרים להורדה 

1מדריך הפעלה למנחה החברתי- מסמך מאסף.pdf

2מודל הפעלה-ציר אחריות ותכנון.pdf

3תפקיד המדריך החברתי.pdf

4תהליכים_בהכנת_המפגש_החברתי.pdf

5תהליכים בהכנת המפגש הבודד.pdf

6תרשים זרימה בפעילות ההדרכה-בנית הקבוצה.pdf

7טופס כתיבת מערך חודשי.rtf

8דוח סיכום פעילות.docx

9יומן מעקב פעילות חברתי.pdf

10התכנית החברתית ז-ט.pdf

11התכנית_החברתית_שכבת_גיל_ז-ט.pdf