סדנאות הוריםהנחת היסוד היא שההורים הם בעלי ברית ושותפים פעילים בתהליך ההעצמה של התלמידים. ההורים הם ה"צלע השלישית" בתהליך הלימודי והחברתי שהתלמידים עוברים וככאלה, הם שותפים לכל אורך שלוש השנים שבהן הם נמצאים בפרויקט.

הורי התלמידים לוקחים חלק בתהליך החינוכי באמצעות השתתפות בסדרת פגישות אינטנסיביות של עשרה מפגשים שבועיים בהדרכת מנחה סדנאות הורים. בסדנאות אלו לומדים ההורים להכיר שיטות לימוד לעבודה עם ילדיהם ודרכים לשפר את מערכת היחסים המשפחתית, והכול בדרך שתאפשר להם להיות שותפים מלאים בהישגים של ילדיהם.

ההשתתפות בסדנת ההורים וההגעה הרציפה הן חלק מהדוגמה האישית שנותנים ההורים לילדיהם. ההתגייסות המשותפת היא המפתח להצלחה. הניסיון שלנו מראה שהורים שהגיעו לסדנה ועשו מאמץ למרות הקשיים האובייקטיביים, נתנו בכך דוגמה אישית של לקיחת אחריות ועמידה במטרות, הלכה למעשה.


מטרות מפגשי סדנות ההורים הן:

להעביר להורים את המסר ולתת להם לחוש שהם חלק משמעותי וחשוב בתהליך ההעצמה שילדיהם עוברים.

ללוות את ההורים בקשיים ובבעיות שהם מעלים תוך כדי הלמידה בקבוצה.

להקנות להורים ידע תיאורטי וכלים מעשיים להתמודדות בנושאים הקשורים להורות בכלל ולגיל ההתבגרות בפרט.

במקביל לפעילות סדנת ההורים יתרחשו בכל שנה עוד שני מפגשים משותפים - הורים ותלמידים - ובהם יעמיקו ההורים בהיכרות פנימית עם בנם/בתם. המפגשים יתקיימו בשותפות בין מנחה ההורים והמדריך החברתי.

פעילות זו פותחת ערוץ ישיר ותקשורתי בין ההורים והתלמידים ומאפשרת הכלה והכרה של ההורים בתהליכים אשר עוברים ילדיהם.

ההשתתפות וההגעה הרציפה לסדנת ההורים היא חלק מהדוגמא האישית שההורים נותנים לילדיהם. ההתגייסות המשותפת היא המפתח להצלחה. הניסיון שלנו מראה שהורים שהגיעו לסדנא ועשו מאמץ למרות הקשיים האובייקטיביים, נתנו בכך דוגמא אישית של לקיחת אחריות ועמידה במטרות, הלכה למעשה.


תפקיד מנחי ההורים בעזריאלי ודגשים משמעותיים :

מנחה ההורים בקבוצה כחלק מן צוות הרכז ומעודכן במתרחש בקבוצה

מנחי ההורים עובדים במשותף עם הצוות המוביל של הישוב: מנהל היישוב,רכז/ת הקבוצה וראש תחום הנחיית ההורים המחוזי. צוות זה מהווה מקור לשיתוף בקשיים, שאלות, התלבטויות והצלחות.

חשוב  לציין שמנחה קבוצת ההורים הוא חלק מן הצוות וכן הנחייתו צריכה להיות קשורה למהלכים המתרחשים בקבוצה, אפיון קבוצה, אירועים חריגים, התקדמויות , הצלחות  ועוד.

מעבר לשיחה הראשונית  המתרחשת ע"י המנחה והרכז , על הרכז במהלך הפעלת סדנת ההורים לעדכן את מנחה ההורים  בהתפתחויות בקבוצה, בקשיים או עניינים פדגוגיים שיסייעו גם בעבודת הרכז מול התלמידים ע"י פעילות של מנחה ההורים .

במקביל גם מנחה ההורים יצור קשר מס' ימים לפני הסדנה בכדי לקבל עדכון פדגוגי או אירועים חריגים או ענייניים שחשובים שמנחה ההורים ישמע אותם  .

היערכות – טופס הזמנה להורים ותכנית העבודה  

מנחה ההורים יכין טופס הזמנה רשמי, של הפרויקט, המזמין את ההורים לסדנא ובו פירוט כל תאריכי המפגשים. הטופס יועבר לרכז הקבוצה, לפני שהוא מתחיל את ביקורי הבית ויכלול ספח המאשר את השתתפותו של ההורה בסדנה. ההורים יחתמו, בעת ביקורי הבית, על הספח המאשר שהם מתחייבים להשתתף בסדנת ההורים, ראו דוגמא עמוד

השתתפות ההורים בסדנאות היא חובה

לפני תחילת הסדנה, על המנחה להעביר לראש תחום מנחי ההורים המחוזי, תוכנית שעתית של הסדנא (על בסיס מסמך 8ב') טור נושא המפגש ומטרות. התוכנית תציג את הנושאים העיקריים שבהם תעסוק הסדנא מתוך הבנה שזו תוכנית גמישה שתותאם לצורכי הקבוצה.

תהליך רצף פעולות בעבודת המנחה, רכז , מנהל עיר וראש תחום מול כל קבוצה 

מהמפגש הראשון ולכל אורך הסדנא למנחה אחריות מלאה על שמירת הקשר עם הורי הקבוצה (שליחת מסרונים לפני כל מפגש וכן יצירת קשר טלפוני בהתאם לצורך).

יש לפעול לכל אורך תהליך ההנחיה עפ"י מודל תהליכי עבודה בהנחיית קבוצות בעזריאלי – עמודים  16-20

חיבור בין הסדנה לתכנית עזריאלי/בית ספר

עיקרון חשוב בהנחיית מנחה סדנאות ההורים היא הכרת התפיסה הפדגוגית ועקרונות של תכנית עזריאלי, יועבר מפתח מושגים ומונחים בתכנית בכדי שגם המנחים יכירו את התכנית. באחריות ראש תחום ובסיוע מנהל מחוז במענה להבנת המושגים והכרת התכנית .

יושמו דגשים ע"י מנחה ההורים  בנושאים הקבועים לסדנה תוך כדי הוספת דגשים  על הקשר בין הנושאים בסדנה לעקרונות עזריאלי  בתכנית, הבאת דוגמאות בסדנאות מעולם התכנית, חידוד מונחים ודגשים פדגוגיים הנוגעים לעולם עזריאלי תיאור מורחב בעמוד 21-25 .

התרחשות אירוע או מחוייבות לדווח ע"י מנחה הקבוצה 

בעת אירוע או סוגיה המעוררת חשדות , יש חובת דווח אולם תהליך העברת המידע יתבצע כך:

מנחה הקבוצה- מעדכן את  מנהל תכנית בעיר ולראש תחום , מנהל עיר וראש תחום ישוחחו עם מנהל המחוז ובהתאם יפעלו למי להעביר את המידע, מה מעדכנים את הרכז, מי יוצר עם קשר עם מנהל ביה"ס ועוד .

סוגיה זו עולה כאשר ישנו אירוע חריג המחייב דווח,  במידה והמנחה הקבוצתי  יעביר ישירות  את המידע לרכז, לא בטוח שהנתונים יעברו כמו שצריך או שיחרגו מהטיפול הנכון .

מעקב חודשי - ראש תחום הורים 

בסוף כל מפגש מעביר מנחה ההורים את סיכום הסדנה ונוכחות ההורים במפגש לרכז הקבוצה/ מנהל העיר  וראש התחון.

אחת לחודש יוצא ע"י ראש תחום הורים  מעקב פעילות על כל הקבוצות, דגשים ייחודים לקבוצות הצריכות מענה ייחודי  וראיה עירונית של ראש תחום. הנתונים נמסרים על ידכם בסיכום המפגש.

ראשי תחום ינתחו את איכות פעילות קבוצות ההורים ע"י המנחים וכן היקפים ודרכי העבודה, קשיים העולים בקבוצה , חיבורים עם הרכזים .


דוח מפגש סדנת הורים 

מתוך תפיסה שמנחי ההורים הם חלק מכלל התוכנית, עליהם למלא טפסי דיווח בתום כל מפגש הורים, זאת כמובן מבלי לפגוע באתיקה המקצועית ובחוזה הקבוצתי. הדיווח יכלול דוח נוכחות ותוכנית שעתית (מסמך 8א'+8ב') - שני טפסים מובנים של התוכנית. הדיווח ישלח לרכז/ת הקבוצה, למנהל היישוב, לראש תחום הנחיית הורים מחוזי ולמנהל בית הספר שבו מתקיימת הקבוצה. עוד מכותבים יוספו בהתאם לצורך.


סיכום  בסוף כל מפגש ובסוף סדנת הורים (בסוף העשרה מפגשים)

בסוף סדנת ההורים חובה לקיים ישיבה  משותפת  עם רכז/מנחה/מנהל עיר /ראש תחום בהתאם,  בכדי לסכם חוזקות והצלחות בנושא סדנאות ההורים.

באחריות ראש תחום ומנהל עיר לוודא שיוצא סיכום מפגש עפ"י הנוהל הרגיל וכל המכותבים המסייעים בביה"ס , מנהלת ביה"ס, יועצת , רכזת שכבה ועוד .


נוכחות מנחה במפגשים כללים 

מנחה קבוצת ההורים ישתתף ב 3 מפגשי הנחייה מחוזיים שיועברו ע"י הנחיית  ראש תחום ההורים במחוז ראה פירוט עמוד 31

כמו כן כל מנחה ישתתף במפגש עירוני הכוללים את כל רכזי התכנית בעיר ומנחי סדנאות ההורים לתיאום ציפיות, היכרות והיערכות לעבודה משותפת .קובץ להורדה מדריך למנחה סדנאות הורים הכולל את כל המידע המופיע באתר 

מדריך הפעלה למנחה הורים בקבוצות עזריאלי .pdf