נושאים ותכנים לסדנת הורים שנה א'


נושאים ותכנים לסדנת הורים שנה א' - בגדר המלצה וניתנים לשינויים בהתאם לפרופיל הקבוצה!


נושא מפגש

הרחבת נושא

 

פתיחת הסדנא והכרות עם הקבוצה, המנחה, והתוכנית. מנהיגות הורית –כיצד אנו מנהיגים במשפחותינו? מהם הקשיים והאתגרים שמעמיד בפנינו העידן המודרני?

תאום ציפיות

הכרות עם תוכנית הסדנא, הסבר נרחב על משמעותה כתהליך מקביל לתהליך אותו עוברים הילדים. הכרות בין חברי הקבוצה וחיבור למטרה המשותפת בין חבריי הקבוצה.

מהי הורות בעידן המודרני? ולמה בכלל קבוצת הורים?

תיאום ציפיות. * חיבור נוסף לרציונל של התוכנית, מודל הורי של מחויבות, שיקוף הקשר בין קב' הילדים לקב' ההורים, העלאת סוגיות שהילדים נתקלים בהן בלמידה בתוכנית ואיך אנחנו יכולים לעזור להם.

 

מאפייני גיל ההתבגרות

תקשורת במשפחה

סובייקטיביות והקשבה

סקירה של השינויים הרגשיים, הקוגנטיבים והפיזיים בגיל ההתבגרות.

בניית החוזה הקבוצתי.

חיבור בין תאום ציפיות קבוצתי לבין משמעות בתיאום המשפחתי. תקשורת מקדמת ככלי משמעותי למטרה מרכזית, יחסים טובים במשפחה. מהי הקשבה מכילה?

חידוד הרעיון הסובייקטיבי של האדם. *תקשורת והקשבה גם סביב הלימודים בתוכנית- להתעניין  בקשיים, בהצלחות, בתסכולים מבלי לקפוץ מייד לפתרונות.

 

 

תחושת השייכות

פיתוח מושג תחושת השייכות ומשמעותו, חידוד משמעות חווית השייכות לפניות נפשית של הילדים למשימות החיים לרבות משימת הלימודים. שיתוף והתייעצות- חשיבותם לדימוי העצמי ולהעלאת הביטחון של הילד. כלים להורים ליצירת תחושת שייכות מיטבית. * שייכות לתוכנית, לשלב את הדמויות של התוכנית (רכז, מדריך חברתי, מתרגל בדיון)

 

תנאים להשגת שייכות והתנהגות מפריעה

הרחבה של נושא השייכות, תנאים קיימים כדי שילדים יחוו בבית תחושת שייכות מיטבית, הקשר בין תחושת שייכות לבין התפתחות התנהגות מפריעה, משמעותה וטיפול אפשרי בה.

שפת "מסר אני" ו"מסר אתה". *דוגמאות מחיי התוכנית והקבוצה.

 

סמכות הורית ודוגמא אישית

חלק משמעותי בקיום יחסים טובים בבית, הבנה של סוגי סמכויות הורים נפוצים, הכרות עם מודל הורי סמכותי מומלץ. סיפורי מקרה על סמכויות שונות ומשמעותם בתוך המרחב המשפחתי.

כיצד דוגמה אישית מהווה את אחד הכלים החשובים ביותר בהקניית ערכים וכיצד זה בא לידי ביטוי בהורות.

* דוגמא אישית בהקשר של הגעה לסדנת הורים. מה אני עושה כשמכריחים אותי, התנגדויות, משא ומתן, גמישות.

 

 

חוקים וגבולות

חוקים וגבולות בתוך המרחב הביתי. בירור אישי, מהם ה"קווים האדומים" שלי? שיקוף של סגנון הסמכות ההורית המומלץ וכיצד זה נעזר בהצבת גבולות בבית, שמירה על חוקים וכללים. הבנה כי גבולות חשובים להתפתחות נפשית חיובית ותקינה אצל ילדים.

* דוגמאות מחיי התוכנית- האם ההגעה ללימודים בתוכנית היא "קו אדום"?

 

עידוד ילדים כגורם מצמיח, פיתוח דימוי עצמי חיובי

הבנת מושג העידוד לעומקו, הבחנה ברורה בין עידוד לבין שבח. חיבור לכך שהאדם זקוק לעידוד בכדי לחוות עצמו כחיובי תורם ומועיל.

מיהו בעל הבעיה? העלאת התלבטויות/קונפליקטים ובדיקה משותפת של מי האחריות/זכות לפתור את הקושי? *מוטיבציה ועידוד גם בהקשר של הלמידה בתוכנית.

 

דרכי חינוך מוטעות

 

עבודה על דרכי חינוך נפוצות ומוטעות- ביקורת, לחץ, שיפוט, עונשים ציפיות גבוהות ופינוק. * מה התפקיד שלי בלמידה של הילד שלי? איך אני מגיב להצלחה/אי הצלחה של ילדי? בבי"ס? בתוכנית?

 

 

דרכי חינוך מקדמות 

חלופה חיובית לדרכי חינוך מוטעות – עידוד , בקשה, התייעצות, שיתוף, "בחירה בתוך גבולות"- חינוך ללקיחת אחריות וקבלת החלטות. אבחנה בין עונש לתוצאה, שימוש ב"תוצאות טבעיות" ו"תוצאות הגיוניות ". בילוי משפחתי. *מוטיבציה ועידוד גם בהקשר של הלמידה בתוכנית.

 

סיכום ופרידה

סיכום התהליך הקבוצתי ברמת התוכן והתהליך הקבוצתי, עידוד ההורים על ההתמדה בתהליך. איסוף תגובות מהם על החוויה האישית שלהם. משוב. הכנה לשנה ב'. * איך אני מעודד את הילד שלי להמשיך בתוכנית? מהי עמדתי בנוגע להמשך? מודל הורי של התמדה- גם אני מגיע לסדנת הורים ב'.