מודל הפעלת סדנת, דרכי פעולה וציר זמן לסדנת ההורים


מודל הפעלת סדנת הורים - פעולות ותהליכים בהקמת קבוצות הורים

                                קובץ להורדה:     פעולות ותהליכים בהקמת קבוצת הורים.pdf


מודל הפעלת סדנת הורים - הרחבה למודל הנ"ל 

                                קובץ להורדה:   סיכום החלטות ודרכי פעולה סדנאות הורים תשעח.pptx