דגשים משמעותיים בנוהל פתיחת קבוצת הורים


דגשים משמעותיים  בנוהל פתיחת קבוצת הורים

בהמשך לתיאור תהליכי העבודה בפתיחת קבוצה חדשה אנו מציינים כעת את התרחיש הקובע בבניית קבוצה.

תפיסת העולם הדורשת שכל הורה יהיה שותף בסדנה, היא מחייבת אותנו לפעול בצורה מאוד משמעותית ואחראית כלפי הורי התלמיד.

אי נוכחותו בסדנה יכול להשפיע על כל המשך עבודת התלמיד במהלך שלוש שנים.

במחקר של מכון סאלד על תכנית עזריאלי נמצא במובהקות שהורה שהשתתף בסדנת ההורים מידת הצלחת התלמיד בבי"ס גדלה לאין ערוך, לכן:

הקמת צוות לקבוצת ההורים 

לאחר ביקורי הבית של הרכז, וחזרה עם תמונת מצב של קבוצת הלמידה- הכולל בירור אוכלוסיית ההורים כגון : עולים – קושי בשפה, לידה ועוד.

ישיבת צוות – לקבוצת ההורים :

נוכחים: מנהל הישוב, רכז, דמות משמעותית מתוך בי"ס (מנהל חטיבה, רכז שכבה ועוד), מנחה סדנת ההורים

בישיבה הנ"ל יתאומו הציפיות, סיכום ביקור הבית של הרכז והערכה צפי של קבוצת ההורים.

 

מפגש העצמה פותח: 

נוכחות 100% הורים, כאשר הורים נעדרו הם מחויבים להגיע באופן אישי לביה"ס לשיחה משותפת עם רכז הקבוצה ומנהל חטיבה או רכז שכבה בביה"ס .

בחלק מן המקרים תתכן שיחה אישית של מנחת ההורים.

יש להודיע להורים במפגש ההעצמה שאלה שלא נכחו יוזמנו לשיחות אישיות .

מפגש סדנה 1 – נוכחות 80% מקבוצת ההורים שנקבעה עפ"י ישיבת הצוות

עוד לפני קיום הסדנא תצא הודעה ע"י הרכז וכן ע"י המנחה להורים.

תוקם קבוצת ווסטאפ  ויעשו טלפונים להורים "מתנדנדים"

נוכחות רכז במפגש הראשון - העברת דווח על אותם הורים שלא נכחו והמשך תהליך עפ"י האפשרויות הבאות:

א: קיום פגישה אישית  עם ההורים שלא נכחו בנוכחות 2 בעלי תפקידים

ב: ביקור בית נוסף של הרכז +שיחות טלפוניות

ג: שיחות טלפוניות ע"י 2-3 גורמים משמעותים .

בעלי התפקידים המשמעותיים בשיחות הם:

1.שיחות של מנהל בי"ס או גורם משמעותי

2. שיחות רכז התכנית

3. שיחות מנהל התכנית

4. שיחות מנחה הקבוצה .

מפגש סדנה 2  – נוכחות 80% מקבוצת ההורים שנקבעה עפ"י ישיבת הצוות

בהתאם לסוג השיחות שהתקיימו בעקבות מפגש 1 יש לקיים שוב את השיחות שלא נעשו כגון ביקורי בית או הזמנת ההורה ועוד .

מפגש סדנה 3   – נוכחות בפחות  80% מקבוצת ההורים שנקבעה עפ"י ישיבת הצוות

מתקיימת עצירת למידה לחשיבה מחודשת ישיבת צוות עם כל הגורמים הקשורים להורים ותיאום ציפיות מחודש .

החלטה זו יחד עם הצוות שהוקם עבור קבוצת ההורים ובתיאום עם מנהל המחוז .

בכל מקרה קבוצת ההורים המינימלית להפעלה היא 16 הורים בשנה א'  מתוך קבוצה שך 24-26 תלמידים.