מתמ


מבחן המדרג את רמת הילד וידיעתו במתט' בתחילת כיתה ז' הכולל שאלות החל מכתה ג-ד והלאה . חומרים שערכתי באמצעות צוותי פתוח במכון עזריאלי להעצמה חינוכית

קרא עוד

מבחן ידע במתט' לפי תקופות השנה ממבחני סטנדרט מתמטיקה / תחילת שנה / מחצית/ סוף כיתה ז חומרים שערכתי באמצעות צוותי פתוח במכון עזריאלי להעצמה חינוכית

קרא עוד

מבחן סטנדרט מתט' כיתה ח ' לפי תקופות בשנה מבחן ידע במתט' לפי תקופות השנה חומרים שערכתי באמצעות צוותי פתוח במכון עזריאלי להעצמה חינוכית

קרא עוד

מבחן ידע במתט' לפי תקופות השנה ממבחני סטנדרט מתמטיקה / תחילת שנה / מחצית/ סוף כיתה ז חומרים שערכתי באמצעות צוותי פתוח במכון עזריאלי להעצמה חינוכית

קרא עוד

חוברות תרגול ועזר בלימוד מתמטיקה כתה ז' חומרים שערכתי באמצעות צוותי פתוח במכון עזריאלי להעצמה חינוכית

קרא עוד

חוברות תרגול ועזר בלימוד מתמטיקה כתה ח' חומרים שערכתי באמצעות צוותי פתוח במכון עזריאלי להעצמה חינוכית

קרא עוד

חוברות תרגול ועזר בלימוד מתמטיקה כתה ט' חומרים שערכתי באמצעות צוותי פתוח במכון עזריאלי להעצמה חינוכית

קרא עוד

דוגמאות לתכניות לימוד שעתיות בהוראת מתט' חומרים שערכתי באמצעות צוותי פתוח במכון עזריאלי להעצמה חינוכית

קרא עוד

מבחן מסכם ידע שנתי- שכבה ז מבחני עזריאלי במתט'- שכבה ז' שהועברו במהלך השנים חומרים שערכתי באמצעות צוותי פתוח במכון עזריאלי להעצמה חינוכית

קרא עוד

מבחן מסכם מתט' שכבה ח מבחני עזריאלי במתט'- שכבה ז' שהועברו במהלך השנים חומרים שערכתי באמצעות צוותי פתוח במכון עזריאלי להעצמה חינוכית

קרא עוד

מבחן מסכם מתט' שכבה ט מבחני עזריאלי במתט'- שכבה ט' שהועברו במהלך השנים חומרים שערכתי באמצעות צוותי פתוח במכון עזריאלי להעצמה חינוכית

קרא עוד