מנהגים מסורות והלכה-מאמרים


בין נישואי חתן וכלה לנישואי עם ישראל עם התורה/ מנהגי שבועות קהילת מרוקו

בין נישואי חתן וכלה לנישואי עם ישראל עם התורה/ מנהגי שבועות קהילת מרוקו

מנהגים הקיימים בעת נישואי חתן וכלה שימשו כבסיס למנהגי חג השבועות המתארים את נישואי עם ישראל עם התורה. וכך נוצרו מנהג שבת כלה, אפיריון, חופה, קריאת הכתובה, אכילת מאכלי חלב, שפיכת מים שבע ברכות. מנהגים אלו הוסיפו הדר וכבוד ביום מעמד קבלת התורה וראוי להחזיר חלק ממנהגים אלו לעם המתחדש בציון.

קרא עוד  
הגיית שם השם כמנהג קהילות הספרדים

הגיית שם השם כמנהג קהילות הספרדים

עוסק בדרך הגיית ה' ובדרך הנכונה שיש לבטא את שמות ה', בניגוד להגיית ה' עפ"י קהילות אשכנז.

קרא עוד  
מאיר למרחקים: הקשרים הגלויים והסמויים בין חכמי המזרח לאדמו"רי החסידות

מאיר למרחקים: הקשרים הגלויים והסמויים בין חכמי המזרח לאדמו"רי החסידות

התקבלותו המפתיעה של הספר "אור החיים" בתנועת החסידות מראשית ימיה, מסמלת חיבור בין מזרח למערב. יהודי צפון אפריקה מצידם, ועל כך אני יכול להעיד מבית אבא, חיבבו וציטטו את משנת החסידות, שהדרכותיה תאמו את אופיים ועולמם

קרא עוד  
עבודת ה' על בסיס תורת החסידות היהודית  בצפון אפריקה

עבודת ה' על בסיס תורת החסידות היהודית בצפון אפריקה

בחלקו הוא חזרה מתוך פרק ראשון העוסק בעקרונות יסוד בתפיסה הספרדים יוצאי צפון אפריקה. המאמר מבטא את עבודת ה' אצל היהודי הספרדי, כאשר ישנם ממשקים לסגנון עבודת ה' ברוח החסידית – קווי מתאר במאמר זה קרובים לנכתב לעיל.

קרא עוד  
עוד ממשיך הניגון- קווים לדמותו של רבי מאיר עטייה זצ"ל

עוד ממשיך הניגון- קווים לדמותו של רבי מאיר עטייה זצ"ל

ר' מאיר עטיה זצ"ל חד מגדולי משוררי וחוקרי השירה במרוקו בארץ ישראל, מחדש את שירי הידידות והבקשות, רבי מאיר אלעזר עטיה שנפטר בשבת קודש-שבת זכור תשע"ט,

קרא עוד  
על לימוד גמרא ומשנה ומסורת בית אבא בלימוד משנה וגמרא במרוקו

על לימוד גמרא ומשנה ומסורת בית אבא בלימוד משנה וגמרא במרוקו

על לימוד גמרא ומשנה ומסורת בית אבא בלימוד משנה וגמרא במרוקו

קרא עוד