מבוא - מנהגים מסורות והלכה


פרק ג', עוסק בסוגיות הנוגעות למסורות, מנהגים והלכה שהינם יסודות שורשיים במנהגי היהודים העולים במרוקו, ויש לשאוף לשמר מנהגים מיוחדים אלו.

מאמר ראשון, עוסק  בשירת הבקשות שהשתרשה אצל יהודי מרוקו מתוך זכרונות אישיים, ושירת הבקשות כתשתית יסוד לשפה עברית  מליצית ולציונות.

מאמר שני, יעסוק במנהגם של אנשי ירושלים מימי בית שני ועד קהילות מרוקו, יהודים שנהגו לפאר את לולביהם במיני קישוטים ועיטורים. על גלגולו של מנהג קדמונים ועל המהדרין את מצוותם.

מאמר שלישי, ההתחפשות ולבישת המסכות היו מקובלות בקרנבלים הנוצריים באירופה, ומשם חדרו לפורים האשכנזי. חכמי המזרח סירבו לאמץ אותן וכך ראוי לנהוג בימינו.

מאמר רביעי, מבקש לבחון את מנהג יהודי קהילת מרוקו בתיקון ליל שבועות בניגוד לנוהג היום.

מאמר חמישי , עוסק בדרך הגיית ה' ובדרך הנכונה שיש לבטא את שמות ה', בניגוד להגיית ה' עפ"י קהילות  אשכנז.

מאמר אחרון, בחלקו הוא חזרה מתוך פרק ראשון העוסק בעקרונות יסוד בתפיסה הספרדים יוצאי צפון אפריקה. המאמר מבטא את עבודת ה' אצל היהודי הספרדי, כאשר ישנם ממשקים לסגנון עבודת ה' ברוח החסידית – קווי מתאר במאמר זה קרובים לנכתב לעיל.