מנהגים מסורות והלכה-מאמרים


מבוא - מנהגים מסורות והלכה

מבוא - מנהגים מסורות והלכה

פרק זה , עוסק בסוגיות הנוגעות למסורות, מנהגים והלכה שהינם יסודות שורשיים במנהגי היהודים העולים במרוקו, ויש לשאוף לשמר מנהגים מיוחדים אלו.

קרא עוד
ולבקש מבראשית - הבקשות

ולבקש מבראשית - הבקשות

עוסק בשירת הבקשות שהשתרשה אצל יהודי מרוקו מתוך זכרונות אישיים, ושירת הבקשות כתשתית יסוד לשפה עברית מליצית ולציונות.

קרא עוד
עטרות לולביהן של קהילת יוצאי מרוקו

עטרות לולביהן של קהילת יוצאי מרוקו

עסוק במנהגם של אנשי ירושלים מימי בית שני ועד קהילות מרוקו, יהודים שנהגו לפאר את לולביהם במיני קישוטים ועיטורים. על גלגולו של מנהג קדמונים ועל המהדרין את מצוותם.

קרא עוד
מעטה של אלילות - תחפושת

מעטה של אלילות - תחפושת

ההתחפשות ולבישת המסכות היו מקובלות בקרנבלים הנוצריים באירופה, ומשם חדרו לפורים האשכנזי. חכמי המזרח סירבו לאמץ אותן וכך ראוי לנהוג בימינו.

קרא עוד
תיקון ליל שבועות כמנהג רבים מקהילות מרוקו

תיקון ליל שבועות כמנהג רבים מקהילות מרוקו

מבקש לבחון את מנהג יהודי קהילת מרוקו בתיקון ליל שבועות בניגוד לנוהג היום.

קרא עוד
הגיית שם השם כמנהג קהילות הספרדים

הגיית שם השם כמנהג קהילות הספרדים

עוסק בדרך הגיית ה' ובדרך הנכונה שיש לבטא את שמות ה', בניגוד להגיית ה' עפ"י קהילות אשכנז.

קרא עוד
עבודת ה' על בסיס תורת החסידות היהודית  בצפון אפריקה

עבודת ה' על בסיס תורת החסידות היהודית בצפון אפריקה

בחלקו הוא חזרה מתוך פרק ראשון העוסק בעקרונות יסוד בתפיסה הספרדים יוצאי צפון אפריקה. המאמר מבטא את עבודת ה' אצל היהודי הספרדי, כאשר ישנם ממשקים לסגנון עבודת ה' ברוח החסידית – קווי מתאר במאמר זה קרובים לנכתב לעיל.

קרא עוד
בזכות נשים נגאלו ממצרים

בזכות נשים נגאלו ממצרים

פיוט ייחודי שנהגו יהודי קהילת מרוקו לשורר בשביעי של פסח- יום קריעת ים סוף, לפני שירת הים. הפיוט אשירה כשירת משה הוא פרק נבואי העוסק בחזון הגאולה.

קרא עוד