קינות ודברי מליצה שנתחברו לזכר רבי מרדכי אביטן זצ"ל