חינוך לאור הגות אשכנזית #חינוך בישיבות ציונית אשכנזית


מבוא - חינוך לאור יהדות אשכנזית בלבד

מבוא - חינוך לאור יהדות אשכנזית בלבד

פרק זה עוסק במאמרים הנוגעים לתהליכים שהתרחשו אצל בני קהילות ספרד שהתחנכו במוסדות חינוך. החינוך בישיבות הציוניות לאורם של פוסקים והוגים אשכנזים בלבד,

קרא עוד