חומרי עזר מתמטיקה


מבחן מיפוי ידע  מתט' כתה ז'

מבחן מיפוי ידע מתט' כתה ז'

מבחן המדרג את רמת הילד וידיעתו במתט' בתחילת כיתה ז' הכולל שאלות החל מכתה ג-ד והלאה . חומרים שערכתי באמצעות צוותי פתוח במכון עזריאלי להעצמה חינוכית

קרא עוד
מבחני סטנדרט מתמטיקה

מבחני סטנדרט מתמטיקה

מבחן ידע במתט' לפי תקופות השנה ממבחני סטנדרט מתמטיקה / תחילת שנה / מחצית/ סוף כיתה ז חומרים שערכתי באמצעות צוותי פתוח במכון עזריאלי להעצמה חינוכית

קרא עוד