מבוא - להחזיר ציונות ליושנה


מבוא - להחזיר ציונות  ליושנה

מאמר ראשון, להחזיר ציונות ליושנה - עוסק בדרך בה יש לחוש את יום העצמאות. ועל עדת הספרדי לשוב אל רבניה השורשיים, שחגגו כולם את יום העצמאות בהלל ובשמחה.
מאמר שני, סדר יום העצמאות מתאר את חגיגת יום העצמאות בבית הורי כמנהג קהילתו עוד בשבתו במרוקו, וכך המשיך לנהוג בארץ ישראל.
מאמר שלישי, עוסק במקורות מתוך חכמי הספרדים הנוגעים ליחס אל יום העצמאות ומדינת ישראל.